Hospicjum Domowe Dla Dorosłych

Zespół Opieki Domowej to jednostka medyczna dostępna dla pacjentów przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zespoły pielęgniarsko – lekarskie zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego chorym i ich rodzinom. Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa podczas której ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne). Lekarze i pielęgniarki tworzą dwuosobowe zespoły działające na określonym terenie miasta i jego okolic. Pacjentem opiekuje się jeden stały zespół, lekarsko – pielęgniarski. Domowa opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

Zadania:

 • objęcie chorego opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
 • łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych,
 • wspieranie rodziny w czasie trwania choroby,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • organizacja innych form opieki medycznej w sytuacjach uzasadnionych potrzebami medycznymi i socjalnymi,
 • korzystanie z osiągnięć nauki i techniki medycznej w celu doskonalenia opieki,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samo-opieki i samo-pielęgnacji,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Warunki przyjęcia:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do poradni specjalistycznej),
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dowód osobisty,
 • kserokopię kart informacyjnych z pobytów szpitalnych potwierdzających rozpoznanie,
 • jeśli wykonano, ksero wyniku badania histopatologicznego,
 • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną w domu pacjenta.

Zespół Opieki Domowej bezpłatnie wypożycza pacjentom przebywającym w opiece domowej sprzęt medyczny i rehabilitacyjny np.:

 • koncentratory tlenu,
 • pompy infuzyjne,
 • ssaki elektryczne,
 • nebulizatory,
 • pulsoksymetry,
 • wózki inwalidzkie,
 • kule oraz balkoniki.

Zespół Domowej Opieki Paliatywno – Hospicyjnej Dla Dorosłych

Adresy:

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (0- 41) 263-11-88
e-mail: hospicjum@gomed.com.pl

Starachowice
Godów 84a, 27-225 Pawłów
tel. (0- 41) 242-43-45
tel. kom. 504-910-935
e-mail: hospicjum@gomed.com.pl

Kielce
Al. IX Wieków Kielc 8/28, 25-516 Kielce
tel. (0- 41) 242-43-48
tel. kom. 515-294-849
e-mail: hospicjum@gomed.com.pl

Busko Zdrój
ul. Bohaterów Warszawy 106, 28-100 Busko Zdrój
tel. (0- 41) 242-98-64
tel. kom. 515-294-849
e-mail: hospicjum@gomed.com.pl

Telefon całodobowy: 515-294-859