Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej obejmuje opieką Pacjentów w dobrym stanie ogólnym, chodzących, którzy przychodzą samodzielnie do przychodni po porady lekarskie i pielęgniarskie. Warunkiem przyjęcia do Poradni Medycyny Paliatywnej jest posiadania aktualnego skierowania lekarskiego. Pacjenci do Poradni przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.

Porada w Poradni Medycyny Paliatywnej to świadczenia lekarza specjalisty obejmujące:

  • badanie przedmiotowe,
  • badanie podmiotowe,
  • ordynację leków (w tym leków przeciwbólowych),
  • zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych,
  • zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  • kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej,
  • wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta,
  • wizytę domową.

Kontakt:

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Polna 9f
tel. (41) 263-11-88
e-mail: hospicjum@gomed.com.pl