Abstract blur hospital and clinic interior for background

Poradnia medycyny pracy

Medycyna pracy to dziedzina służby zdrowia zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona zarówno proces diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo oraz, przede wszystkim, profilaktykę tych schorzeń.

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy pomagamy pracodawcom wywiązać się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy.

Medycyna Pracy w naszej przychodni obejmuje:

Badania:

  • wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki;
  • okresowe – osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia;
  • kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
  • sanitarno-epidemiologiczne.

Obsługujemy podmioty z którymi posiadamy umowę o współpracy w zakresie medycyny pracy.

Aby skorzystać z Poradni Medycyny Pracy należy posiadać aktualne i oryginalne skierowanie od pracodawcy, z którym należy osobiście zgłosić się do przychodni. Pracownicy rejestracji wskażą podmioty w których należy wykonać niezbędne badania oraz konsultacje.

Po skompletowaniu badań osobiście lub telefonicznie można umówić się na wizytę u lekarza medycyny pracy.

Poradnia Medycyny Pracy
ul. Polna 9f, 24-400 Ostrowiec Św.,
tel+48 412631188
e-mail: polna@gomed.com.pl

Medicine doctor using a digital tablet in a hospital
Close Menu