Zaproszenie do składania ofert

Abstract blur hospital and clinic interior for background

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do składania oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (RPO) w ramach Osi Priorytetowej VII ,,Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 ,,Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) dla Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Sp. z o.o.Sp.k.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

Zaproszenie do składania ofert

Wykaz usług

Wzór umowy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu