Zapytanie ofertowe

Abstract blur hospital and clinic interior for background

Zapytanie ofertowe na usługę i dostawy środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu medycznego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest