Zaproszenie do składania ofert

Abstract blur hospital and clinic interior for background

W związku z realizacją projektu złożonego w ramach działania 7.1 ,,Rozwój e-społeczeństwa”( w zakresie typów projektów: Rozwój e- zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pt. ,,Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną , służącą poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych” zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie podpisów kwalifikowalnych zgodnie z załączonym formularzem.

Formularz – podpis

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu