Hospicjum Domowe

Zespół Opieki Domowej to jednostka medyczna dostępna dla pacjentów przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zespoły pielęgniarsko – lekarskie zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego chorym i ich rodzinom. Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa podczas której ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne). Lekarze i pielęgniarki tworzą dwuosobowe zespoły działające na określonym terenie miasta i jego okolic. Pacjentem opiekuje się jeden stały zespół, lekarsko – pielęgniarski. Domowa opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

Zadania:

 • objęcie chorego opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
 • łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych,
 • wspieranie rodziny w czasie trwania choroby,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • organizacja innych form opieki medycznej w sytuacjach uzasadnionych potrzebami medycznymi i socjalnymi,
 • korzystanie z osiągnięć nauki i techniki medycznej w celu doskonalenia opieki,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samo – opieki          i samo – pielęgnacji,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Warunki przyjęcia:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do poradni specjalistycznej), w przypadku wystawienia e- skierowania wymagane jest wpisanie części VIII kodu resortowego 2180.
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopię kart informacyjnych z pobytów szpitalnych potwierdzających rozpoznanie.

ADRESY PLACÓWEK

Ostrowiec Św., ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.                       tel. 41 263 11 88

Kielce, Al. IX Wieków Kielc  8/28, 25-516 Kielce                               tel. 41 242 43 48 lub 515 294 849

Starachowice, Godów 84a, 27-225 Pawłów                                     tel. 41 242 43 45 lub 515 294 859

Busko- Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 106                                       tel. 41 242 43 48 lub 515 294 849

Telefon całodobowy: 41 242 43 45
e-mail: hospicjum@gomed.com.pl

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku. Obejmuje opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz z innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami z terenu całego województwa świętokrzyskiego.

Zadania:

Nadrzędnym celem Hospicjum Domowego dla Dzieci, jest umożliwienie nieuleczalnie chorym Dzieciom pobytu we własnych domach, kiedy kończy się leczenie przyczynowe w szpitalu. Dla każdego dziecka, a w szczególności dla tego, które choruje i cierpi, to rodzinny dom jest naturalnym i najlepszym miejscem jego pobytu. W domu dzieci mniej się boją. Dyżur Hospicjum trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W każdej chwili zespół medyczny gotowy jest służyć pomocą. Staramy się być przy Dziecku zawsze wtedy, gdy nas potrzebuje, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu. Nasz Zespół Medyczny dba o to, żeby Dziecko nie cierpiało, nie bało się i nigdy nie odchodziło samotnie.

Warunki przyjęcia:

Lista nieuleczalnych chorób, które występują u dzieci jest bardzo długa. Nie wszystkie z nich stanowią wskazanie do objęcia opieką paliatywną, dlatego decyzję o objęciu dziecka opieką przez Hospicjum podejmują rodzice wspólnie z lekarzem.

Przyjęcie do Hospicjum Domowego dla Dzieci odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do poradni specjalistycznej) w przypadku wystawienia e- skierowania wymagane jest wpisanie części VIII kodu resortowego 2181.

OPIEKA SPRAWOWANA PRZEZ HOSPICJUM DLA DZIECI JEST BEZPŁATNA

KONTAKT:

Ostrowiec Św., ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.                       tel. 509 291 151

Zakład Medycyny
Paliatywno-Hospicyjnej Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum Stacjonarne powstało z myślą o polepszeniu życia niepełnosprawnych, nieuleczalnie i terminalnie chorych pacjentów. Dla chorych przygotowano 27 łóżek w salach funkcjonalnie urządzonych i doposażonych w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Zespoły pielęgniarsko – lekarskie zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego chorym i ich rodzinom. Zespół medyczny stara się być przy chorym zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu, dba o to, aby pacjent nie cierpiał.

Jednostki chorobowe kwalifikujące do objęcia opieką:

 • nowotwory,
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
 • przewlekła niewydolność oddechowa,
 • owrzodzenie odleżynowe w stanie terminalnym,
 • kardiomipatie,
 • stwardnienie rozsiane,
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy.

Warunkiem objęcia chorego opieką przez hospicjum stacjonarne jest:

 • wskazania medyczne kwalifikujące do opieki,
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku
  skierowania do szpitala), w przypadku wystawienia e- skierowania wymagane jest wpisanie części VIII kodu resortowego 2184,
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Opieka sprawowana w naszej placówce jest bezpłatna – świadczona w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odwiedziny pacjentów

W Zakładzie Medycyny Paliatywno-Hospicyjnej, Hospicjum Stacjonarne, odbywają się zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 24 maja 2022r.

Odwiedziny odbywają się w godzinach od 12:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 17:00

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia lub zmiany godzin odwiedzin po każdorazowym uzgodnieniu tego z pielęgniarką koordynującą, lekarzem prowadzącym, bądź kierownikiem zakładu.

Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot_od_wiedzin_pacjentow_w_ZOL_i_Z_PO_w_związku_z_COVID-19 z dnia 24.05.2022

 

Adres:
Zakład Medycyny Paliatywno – Hospicyjnej
Hospicjum Stacjonarne                                                            Godów 84a, 27-225 Pawłów
tel. 41 242 43 45
e-mail: zmph@gomed.com.pl

Poradnia Medycyny Paliatywnej

W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są:

 • porady lekarskie, psychologiczne,
 • konsultacje lekarskie, wizyty pielęgniarskie w domu chorego,
 • wsparcie rodzin chorego z uwzględnieniem zespołowego podejścia do chorego i jego rodziny.

Opieka w Poradni Medycyny Paliatywnej jest również sprawowana w domu nad chorymi, którzy nie mogą przybyć do poradni ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się. Jednocześnie ich stan ogólny wymaga wizyt domowych.

Warunki przyjęcia:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do poradni specjalistycznej),
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopię kart informacyjnych z pobytów szpitalnych potwierdzających rozpoznanie.

Adres:
Ostrowiec Św.
ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.
 tel. 41 263 11 88