Informacje Ogólne

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED – OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp. j. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim powstał we wrześniu 2003 roku.

Od 2003 roku Zakład konsekwentnie rozwijała się rozszerzając swoją działalność i obecnie
świadczy następujące usługi w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej – świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki
  POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej, świadczenia transportu sanitarnego,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie alergologii,
  świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci, świadczenia w zakresie dermatologii,
  świadczenia w zakresie reumatologii,
 • opieki paliatywno – hospicyjnej – świadczenia hospicjum domowego, świadczenia
  hospicjum domowego dla dzieci, poradni medycyny paliatywnej, świadczenia w
  oddziale medycyny paliatywnej,
 • fizjoterapii ambulatoryjnej,
 • medycyny pracy.

“Misją naszego zakładu jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej oraz promowanie zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi”.