Leczenie rehabilitacyjne

Rehabilitacja jest działem lecznictwa, celem którego – dzięki kompleksowemu postępowaniu – jest przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, a co się z tym wiąże – zdolności do pracy, brania czynnego udziału w życiu społecznym. Celem rehabilitacji jest poprawa komfortu i jakości życia.

Adres:
Pracownia rehabilitacji
Bałtów 32
27-423 Bałtów
tel. 41 264 13 90