Poradnia Medycyny Pracy

Badania Medycyny Pracy:

  • wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują
    nowe, niekorzystne czynniki
  • okresowe – osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem
    ważności poprzedniego zaświadczenia
  • kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego,
    kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
  • sanitarno-epidemiologiczne

Adres:
Poradnia Medycyny Pracy
ul. Polna 9f
27-400 Ostrowiec Św.
 tel. 41 263 11 88