Abstract blur hospital and clinic interior for background

GOMED Oferuje

Zespół Opieki Domowej to jednostka medyczna dostępna dla pacjentów przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zespoły pielęgniarsko – lekarskie zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego chorym i ich rodzinom. Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa podczas której ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne). Lekarze i pielęgniarki tworzą dwuosobowe zespoły działające na określonym terenie miasta i jego okolic. Pacjentem opiekuje się jeden stały zespół, lekarsko – pielęgniarski. Domowa opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

Zadania:

 • objęcie chorego opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
 • łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych,
 • wspieranie rodziny w czasie trwania choroby,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • organizacja innych form opieki medycznej w sytuacjach uzasadnionych potrzebami medycznymi i socjalnymi,
 • korzystanie z osiągnięć nauki i techniki medycznej w celu doskonalenia opieki,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samo-opieki i samo-pielęgnacji,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Warunki przyjęcia:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do poradni specjalistycznej),
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dowód osobisty,
 • kserokopię kart informacyjnych z pobytów szpitalnych potwierdzających rozpoznanie,

Nagłówek

Hospicjum Domowe dla Dzieci rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku. Obejmuje opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz z innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami z terenu całego województwa świętokrzyskiego

Zadania:

Nadrzędnym celem Hospicjum Domowego dla Dzieci, jest umożliwienie nieuleczalnie chorym Dzieciom pobytu we własnych domach, kiedy kończy się leczenie przyczynowe w szpitalu. Dla każdego dziecka, a w szczególności dla tego, które choruje i cierpi, to rodzinny dom jest naturalnym i najlepszym miejscem jego pobytu. W domu dzieci mniej się boją.Dyżur Hospicjum trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W każdej chwili zespół medyczny gotowy jest służyć pomocą. Staramy się być przy Dziecku zawsze wtedy, gdy nas potrzebuje, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu. Nasz Zespół Medyczny dba o to, żeby Dziecko nie cierpiało, nie bało się i nigdy nie odchodziło samotnie.

Warunki przyjęcia:

Lista nieuleczalnych chorób, które występują u dzieci jest bardzo długa. Nie wszystkie z nich stanowią wskazanie do objęcia opieką paliatywną, dlatego decyzję o objęciu dziecka opieką przez Hospicjum podejmują rodzice wspólnie z lekarzem.

OPIEKA SPRAWOWANA PRZEZ HOSPICJUM DLA DZIECI JEST BEZPŁATNA

 

Medicine doctor using a digital tablet in a hospital