Rozwój e-usług

,,Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED – OSTROWIEC Spółka z o. o. Sp. j. z siedzibą ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św. zaczyna realizację projektu pod nazwą ,,Rozwój e-usług publicznych wraz z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i inwestycją w infrastrukturę teleinformatyczną, służący poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa w naszych placówkach:

 • w Przychodni przy ul. Polnej 9 F w Ostrowcu Św;
 • w Przychodni Medycyny Rodzinnej, przy ul. Rynek Denkowski 10a w Ostrowcu Św;
 • w Ośrodku Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Bałtów 32 oraz w Punkcie Lekarskim Okół 117 (gmina Bałtów);
 • w Hospicjum domowym, al. IX Wieków Kielc 8/28 Kielce;
 • w Hospicjum domowym, ul. Bohaterów Warszawy 108, Busko Zdrój;
 • w Zakładzie Medycyny Paliatywno – Hospicyjnej, Godów 84a (gmina Pawłów).

Celem projektu jest rozwój e-usług publicznych wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i zakupem sprzętu oraz systemów informatycznych. Aby go osiągnąć w wyżej wymienionych placówkach będzie wdrożona platforma e – usług medycznych dająca:

 • możliwość umówienia terminu wizyty bez wychodzenia z domu (e-Rejestracja);
 • dostęp do posiadanej przez placówkę dokumentacji medycznej (e-Historia);
 • możliwość zdalnego kontaku pacjenta z pracownikiem medycznym (e-Porada);
 • możliwość szybkiego kontaktu pomiędzy personelem medycznym (e-Konsultacje);
 • możliwość planowania wizyt domowych wraz z dostępem do wcześniejszej dokumentacji medycznej pacjentów podczas wizyty i możliwością jej bieżącego uzupełniania (e-Wizyta domowa);
 • dostęp do danych zebranych we wcześniejszych modułach (e-Dzienik);
 • możliwość przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty (e-powiadomienia).

Priorytetem naszego projektu jest przede wszystkim poprawa poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Platforma, skierowana zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego, przyczyni się do znacznego usprawnienia procesu obsługi pacjenta. Dodatkową korzyścią będzie zmniejszenie liczby dokumentów papierowych gromadzonych w przychodni oraz wydawanych pacjentom

Na wykonanie wyżej wymienionego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 348 175,73 zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest