Profilaktyka 40 Plus

profilaktyka 40 plus

Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczną realizację pilotażowego Programu „Profilaktyka 40 PLUS”, będącego odpowiedzią na deficyt zdrowia wśród dorosłych Polaków, wywołany pandemią koronawirusa. W ramach programu każdy Polak, który ukończył 40 lat, dobrowolnie i bezpłatnie wykona jednorazowo pakiet badań diagnostycznych. Będzie mógł to zrobić do 31 grudnia 2023 r.

Zawartość pakietu obejmuje od kilku do kilkunastu pomiarów i badań, w zależności od płci. We wspólnym pakiecie dla kobiet i mężczyzn znajdują się: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ocena miarowości rytmu serca. Każdy z pakietów został szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (poz. 1081).

Aby skorzystać z programu, pacjent wypełnia elektroniczną ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po uzupełnieniu ankiety, pacjentowi zostanie wygenerowane skierowanie na wykonanie pakietu badań, który odpowiada płci oraz czynnikom ryzyka zidentyfikowanym na podstawie ankiety. Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, wówczas może otrzymać wsparcie konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej. Pacjent wykonuje badania w medycznym laboratorium diagnostycznym, które posiada umowę z NFZ na realizację programu.

Zachęcamy  do przystąpienia do Programu „Profilaktyka 40 PLUS!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest